مسئولیت اجتماعی و کارآفرینی

مشارکت کارآفرین در امور مربوط به مسئولیت اجتماعی که طیف گسترده ای از فعالیت های فرهنگی، اجتماعی، محیط زیستی و امور خیریه را دربرمی گیرد، می تواند شامل تعهداتی مانند تعهد در قبال حفظ محیط زیست و اکوسیستم، تعهد در قبال رعایت عدالت و شایسته سالاری در استخدام نیروها، تعهد در قبال برآورده کردن نیازهای ضروری کارمندان و خانواده های آنها، تعهد در قبال ارائه محصولات کاملا سالم و بدون هیچ گونه مضرات برای انسان، تعهد در قبال صرف درآمدها در راههای غیرخلاف و غیرقانونی و در مسیر پیشرفت و توسعه، تعهد در قبال رفتار انسانی با تمامی افراد جامعه، تعهد در قبال رعایت حقوق مصرف کنندگان در صورت تولید کالا یا ارائه خدمت، باشد که البته این فعالیت ها را با منابع شرکت به انجام می رساند.

کارآفرین نمی تواند نسبت به محیط خود بی تفاوت باشد ، مسئولیت اجتماعی در نقطه مقابل بی‌تفاوتی قرار دارد تا جایی که مسئولیت در قبال جامعه به بخشی از ارزش‌ها و سیستم اعتقادی کارآفرین تبدیل می‌شود که او را هر روزه به انجام تعهدات خود در قبال دیگران ترغیب می‌کند تا زمینه ارتقای کیفی و بهبود زندگی در جامعه فراهم شود.

social responsibility

به باور ما، مسئولیت­‌پذیری اجتماعی یک تعهد است:

  • تعهد در قبال حفظ محیط زیست
  • تعهد در قبال عدم تبعیض در امور استخدامی
  • تعهد در قبال توجه به تأمین نیازهای کارکنان
  • تعهد در قبال عدم ارایۀ محصولات زیان­‌آور
  • تعهد در قبال اختصاص منابع مالی در مسیر تامین رفاه عمومی مورد قبول اکثریت جامعه
  • تعهد در قبال نپرداختن به فعالیت­‌های غیراخلاقی
  • و تعهد در قبال اصول بنیادین انسانیت و پاسخگویی در قبال آنها

اخلاق حرفه‌ای

دربرگیرنده اصول، وظایف و استانداردهای رفتار فردی و سازمانی مورد انتظار از افراد حرفه‌ای در مشاغل گوناگون است. افراد شاغل در موقعیت‌های حرفه‌ای از مهارت‌ها و دانش خود برای انجام کار بهره می‌گیرند.

این افراد قادر به قضاوت، اعمال مهارت‌ها و دانش و تصمیم‌گیری بر اساس دانش خود در شرایطی که عموم جامعه به دلیل نداشتن این دانش و مهارت قادر به این کار نیست، می‌باشند. چگونگی استفاده از این دانش و مهارت در هنگام ارائه خدمات به جامعه یک مسئله اخلاقی و موضوع اخلاق حرفه‌ای است.

ازجمله پیش‌نیازهای وجود اخلاق حرفه‌ای در سازمان می‌توان به مواردی نظیر: صداقت، راست‌کرداری، شفافیت، مسئولیت‌پذیری، رازداری، بی‌طرفی، وفاداری و تبعیت از قانون اشاره نمود.