About  us

درباره هُلدینگ اوج

موسسه اوج اندیشان اقتصاد آینده که بیشتر با عنوان هُلدینگ اوج شناخته میشود، مجموعه ای از حدود بیست وسه شرکت را شامل می شود که در بیش از یازده حوزه ی کاری به فعالیت مشغول می باشند. فلسفه توسعه ای و وجودی هلدینگ بر دو محور اساسی الف) احیای شرکت های بحران زده ، در حال ورشکستگی و دارای معضل جدی و ب) ایجاد و توسعه شرکتهای فناور و جدید بخصوص در زمینه ی فناوریهای جدید استوار می باشد .
بر همین اساس از شرکت های احیا شده با سابقه ی طولانی و عضو بورس تا شرکتهای فناور جدید التاسیس و دانش بنیان را شامل می شوند. هیئت موسس هلدینگ، خودباوری، حرکت در حوزه های دانش بشری و حتی فراتر ازآن، بارور نمودن استعدادها و خلاقیت های افراد علاقمند به توسعه فردی و اجتماعی و فعال سازی ظرفیت های نهفته موجود در کشور، منطقه و جهان را سرلوحه ی اقدامات خود قرار داده است و در این خصوص مشتاقانه علاقمند به سرمایه گذاری و تعامل در جهت هر چه بیشتر بهره گیری از این پتانسیل ها می باشد.

ماموریت ما

  • حرکت در حوزه های دانش بشری و حتی فراتر از آن
  • بارور نمودن استعدادها و خلاقیت های افراد
  • فعال سازی ظرفیت های نهفته موجود در کشور
  • ایجاد اشتغال پایدار 
  • بومی سازی تکنولوژی های روز دنیا
  • کمک به اقتصاد منطقه
Mission